Thư Gửi Độc-Giả
Lược-Sử Tiếp-Nối
Lời Giới-thiệu
Chương-I
Chương-II
Chương-IIa
Chương-III
Chương-IIIa
Chương-IV
Chương-V
Chương-VI
Chương-VII
Chương-VIII
BàiViết LiênHệ
ToànThể BảnVăn
Photo Album
DanhSách DuyệtSách
DanhBạ SĩQuan HQVNCH
DanhBạ SĩQuan HQVNCH Tiếp Theo
Tin Danh-Bạ Tu-Chính

 

Tim Ham Truong Nguyen Van Ky

Hai Quan Pham Van Duc muon lien lac voi Thieu Ta Ham Truong Nguyen Van Ky truoc 1975.

va cac ban tren Hoa Van Ham HQ471.

Thieu Ta Ky lai  HQ471 den duoc Subic Bay nam 1975.

Pham Van Duc, Canada

Phone: 780 472 8142


Tm Trung S Nguyễn Văn Hội, thông-dịch viên Vng 3 Duyên Hi, Ct Lở Vng Tu

Xin gửi tin tức về Bob Melka <bobmelka@aol.com>

Chân thành cảm tạ

From: Bob Melka <bobmelka@aol.com>
Date: January 12, 2016 at 7:35:52 AM PST
To: tompoo44@yahoo.com
Subject: Sgt Hoi

Here's the scoop on Sgt Hoi.  His name was Nguyen Van Hoi and he was born sometime around 1944, give or take a couple years. He was fluent in spoken and written English, and was assigned as interpreter to the Navy's Third Coastal Zone Intelligence gang.  He lived with his mom and dad and wife and kids in a two-story house he built out of supplies he collected from various construction projects, located just off the main road between Vung Tau and Cat Lo.  Let's see if your contacts can find out anything about him.

 

 

(có chữ kư của Tác-giả)

 vuhuusan@yahoo.com

Tác-giả giữ bản-quyền.

 

Email anh Nguyễn Hoàng, Australia, gửi Tác giả khi nghe tin có trở ngại quỹ Hải Sử không đủ tiền in sách:

Tất cả các chương tŕnh kêu gọi in sách (như quỹ Hải Sử HQVN) đều có danh sách đóng góp cho quỹ, nhưng rất hiếm thấy chương tŕnh nào có danh sách những khoản chi tiết việc thu thêm tiền sau đó.

Liệu chương tŕnh này có ngoại lệ không?

Ngoài số sách (chừng 200 cuốn) gửi đến quư vị đóng góp tiền bạc từ trước cho quỹ Hải Sử, nhóm họ từng bán sách hàng ngàn cuốn Tuyển Tập Hải Sử trong nhiều năm qua.

Vậy quỹ Hải Sử có bao giờ báo cáo số tiền lớn này chưa? Tiền bán sách vào túi anh thủ quỹ nào vậy, niên trưởng?

 

Xin trả lời anh Hoàng

Cảm ơn anh về những ư kiến đóng góp xây dựng quỹ của anh. Tôi cũng từng được xem báo cáo, chỉ thấy tiền đóng góp khi nhóm Hải-Sử gây quỹ mà thôi... và cũng có thắc mắc như anh vậy. Hy vọng là mấy vị thủ quỹ liên hệ (ở trung ương và ở địa phương từng bán sách) lên tiếng giải thích cho chúng ta hiểu.


Tác-giả đă nhận đươc sự đáp-ứng nồng-nhiệt việc phân-phối cuốn sách Lịch-Sử này rất sớm của các NT & bạn bè HQVN: Các vị Đô-Đốc, Vị Tư-Lệnh Hạm-Đội, Bác-Sĩ Trần Nguơn Phiêu, các Vị Trần Thế Tŕnh, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Quang, Thái Văn A, Nguyễn Tấn Khải, Đinh Tấn Bửu, Trần Văn Thế, Nguyễn Văn Lư, Phạm Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Khay, Nguyễn Nghĩa Hiệp, Hà Minh Tôn, Trần Nhựt, Paul Hồ, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Điều, Huynh Dzung, Trần-Trọng Ngà, Phan-Hữu-Niệm, Linda Rangel, Lê Như Bái, Trần Văn Ứng...

Ông Paul Hồ (Âu-Châu): chúng tôi đă gửi sách đến Đc tại California, như lời Ông nhắn.

Xin chân-thành cảm ơn Quư Vị, Tác-giả không dám quên:

Anh Chị Nguyễn-Kim-Khánh giúp tiền, Anh Chị ChuBá-Yến tiếp máu

Cháu Huynh Dzung kiên-nhẫn chờ đợi & nâng-đỡ tinh-thần Tác-giả

Cháu Trần-Thị-Hương (Ottawa Canada) gửi tiền tài-trợ.

Các sách đều có chữ kư của Tác-giả, nếu không có là sách giả-mạo.


Sách Lược-Sử HQVN

Cuốn sách lịch-sử tốn công nhất hải-ngoại, đầy ắp kỷ-niệm của Quân-chủng Áo Trắng và danh-bạ HQVN các cấp. Sách b́a cứng 725 trang full-color với hơn 1000 h́nh-ảnh HQVNCH màu sắc rực-rỡ.

Tác-Giả Vũ Hữu San chân-thành cảm tạ Quư Bạn khuyến-khích yểm-trợ việc thực-hiện từ hơn 30 năm qua. Thật quá nhiều trở-ngại!

(366 Camino De Estrella, #231, San Clementé, CA 92672, vuhuusan@yahoo.com)

H́nh-ảnh cuốn sách cũ "Hải-Sử Tuyển-Tập"(2004) để cạnh Lược-Sử HQVNCH (2009).

Bộ Sách Hải-Sử HQVNCH gồm có 2 cuốn sách này. Trong tương-lai gần, Chúng tôi hy-vọng sẽ có thêm một cuốn Anh-ngữ “The short Illustrated History Of the RVN Navy" nữa, mới trọn bộ.


Điện thư về: vuhuusan@yahoo.com

Lược-Sử Tổ-Chức Hải-Quân

 Việt-Nam Cộng-Ḥa

 Ấn-bản đầu tiên c̣n nhiều sai-nhầm và thiếu-sót. Kính xin độc-giả lượng-thứ và giúp tài-liệu sửa chữa cùng ư-kiến bổ-túc cho lần tái-bản được hoàn-hảo.

Mục-Lục 

Chương 1- Bối-cảnh tổng-quát thời khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Ḥa.

Chương 2- Giai-đoạn h́nh-thành (1952-1957) sau những khó-khăn khi dựng lại cờ Tổ-Quốc, thành-đạt các khuôn-thước căn-bản.

Chương 3- Giai-đoạn phát-triển (1957-1967) cho dù thiếu-thốn phương-tiện.

Chương 4- Giai-đoạn bành-trướng (1967-1972) và bộc-phát theo nhu-cầu chiến-trường.

Chương 5- Giai-đoạn trưởng-thành (1972-1974) hoàn-thiện về tổ-chức

Chương 6- Năm 1975, đột-ngột bị khai-tử khi Cộng-Sản Bắc-Việt chiếm miền Nam.

Chương 7- Hệ-thống Tổ-chức Tổng-quát Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Ḥa

Chương 8- Tổ-chức Hành-chánh các Đại-đơn-vị và Đơn-vị tiêu-chuẩn.

Chương 9- Những cái Nh́n Sử-quan.

Tài-liệu tham-khảo 

Phụ-bản 

1- Tên các Viên-Chức Dân-Sự và Quân-Sự Việt-Nam liên-hệ đến Hoạt-động của HQVNCH.

2- Những Chữ viết tắt thường dùng trong các Văn-thư Tổ-chức.

3- Đặc-tính, H́nh-ảnh Chiến-hạm, Chiến-đĩnh.

4- Các Chiến-đĩnh Giang-Lực tại Việt-Nam 1946-1953.

5- Huy-Hiệu các Đơn-Vị Hải-Quân và TQLC/VN.

6 - Quân-phục, Huy-chương.

7- Bản Tra-Cứu theo Mẫu-Tự.

8- Danh-sách Quư-vị duyệt-lăm và tu-chỉnh.

9- Danh-bạ SQHQVNCH. 

Bài Viết Liên-hệ 

1- Bối-cảnh khai-sinh QĐVN (Bài của BTTM/Pḥng 5/Quân-Sử

2- Hải-Quân Việt-Nam C̣n Mất thế nào (Bài nói chuyện của Tác-giả về Hải-Sử)


Đọc Lược-Sử HQVNCH để biết diễn-biến Hải-Chiến Hoàng-Sa 1974.

Đọc để thấy tinh-thần bất-khuất của dân Việt-Nam chúng ta chống xâm-lược .

Đọc và quảng-bá ra thế-giới biết dă-tâm của Trung-Cộng, chúng ta cần một bản Anh-Ngữ.

 


Xin Mời Quư-Vị & các Bạn Click Vào Xem Nhóm .tk: http://vuhuusan.tk/,     http://luocsu.tk/, http://biendong.tk/,     http://haichienhoangsa.tk/, http://vanhoanuoc.tk/, http://hovuvo.tk/,     http://paracels.tk/,     http://dialybiendong.tk/,     http://ghethuyen.tk,     http://hovuvovietnam.tk/

-Xin chân-thành cảm ơn Quư-Vị Visitors đă nháy chuột, giúp cho các "free websites" này không bị xoá.


Nhắn tin: anh Dương-Bá Thế Khoá 10, vợ là Thư. Có nhiều bạn nhớ & t́m Anh Chị.  Nếu ai có tin tức ǵ về  Ông Dương-Bá Thế xin Quư Ông làm ơn chỉ bảo giùm. Mong được tin tốt lành. Cám ơn Quư Ông nhiêu lắm. (Xin gửi tin về vuhuusan@yahoo.com

Nhắn tin: Tôi là Trần Đức Tạo 74 tuổi,cựu Đốc-sự Hành-Chánh, xin Quư bạn Hải-Quân vui ḷng giúp tôi có thể kiếm được người bạn thân trong quân chủng Hải-Quân Việt-Nam mà tôi mất tin tức từ sau 1975. Người bạn tôi tên Trần Văn Tâm ( tục gọi là Tâm Đen) từng làm Hạm-Trưởng HQ 402, HQ 504; sau về Bộ TưLệnh HQ (có vợ trước làm cô giáo). Nếu có tin tức ǵ về  Ông Trần Văn Tâm xin Quư Ông làm ơn chỉ bảo giùm. Mong được tin tốt lành. Cám ơn Quư Ông nhiêu lắm. Trần đức Tạo. (Xin gửi tin về vuhuusan@yahoo.com)