Home ] [ Thư Gửi Độc-Giả ] Lược-Sử Tiếp-Nối ] Lời Giới-thiệu ] Chương-I ] Chương-II ] Chương-IIa ] Chương-III ] Chương-IIIa ] Chương-IV ] Chương-V ] Chương-VI ] Chương-VII ] Chương-VIII ] BàiViết LiênHệ ] ToànThể BảnVăn ] Photo Album ] DanhSách DuyệtSách ] DanhBạ SĩQuan HQVNCH ] DanhBạ SĩQuan HQVNCH Tiếp Theo ] Tin Danh-Bạ Tu-Chính ]

Thư Tác-Giả Kính Gửi Độc-Giả

"Lược-Sử Tổ-Chức Hải-Quân VNCH"

 

Kinh Thưa Ông / Bà :

 

Chúng tôi rất hân-hạnh và vui mừng khi nhận được thư của Ông / Bà đề-cập tới cuốn sách "Lược-Sử Tổ-Chức Hải-Quân VNCH". Ḷng ưu-ái và sự quan-tâm của Ông / Bà khiến chúng tôi rất mang ơn và cảm-kích. Chúng tôi thành-tâm ghi-nhận những ư-kiến đóng-góp quí-báu của Ông / Bà để cải-tiến trong tương-lai.

 

Như tên ngoài tiêu-đề, cuốn sách "Lược-Sử Tổ-Chức HQVNCH" chỉ là một tập tài-liệu tham-khảo có tính-cách sơ-lược. Chúng tôi đóng góp tập tài-liệu này với kỳ-vọng sẽ giúp ích phần nào các nhà Nghiên-cứu hoặc Sử-gia tương-lai trong việc hoàn-tất những pho Hải Sử qui-mô, đầy-đủ hơn, xứng-đáng với tầm quan-trọng của các biến-cố lịch-sử cũng như nhiều hy-sinh cao-cả của các chiến-sĩ Thuỷ / Hải-Quân trong ḍng sử Việt-Nam. Công-việc này đ̣i-hỏi nỗ-lực của nhiều người, nhất là những vị hằng quan-tâm tới tiền-đồ của Việt-Nam như Ông / Bà.

 

Một lần nữa, xin chân-thành cảm-tạ Ông / Bà đă lưu-tâm tới việc làm nhỏ bé của chúng tôi. Những ư-kiến đóng-góp và lời khích-lệ của Ông / Bà là phần thưởng tinh-thần rất quư-báu giúp chúng tôi sửa đổi những sai-sót và mạnh-dạn đóng-góp vào những công-việc có lợi-ích chung. Rất mong sẽ tiếp-tục nhận được sự hỗ-trợ của Ông / Bà.

 

Kính chúc Quư-Vị và bửu-quyến vạn-an. 

 

Vũ-Hữu-San,

http://vuhuusan.tk

366 Camino De Estrella, #231

San Clemente, CA 92672

 

Tác-giả (vuhuusan@yahoo.com):

- Lược-Sử Tổ-Chức Hải-Quân VNCH

- Địa-Lư Biển Đông với Hoàng-Sa & Trường-Sa

- Vịnh Bắc-Việt & Chủ-Quyền Hải-phận

- Tài-liệu Hải-Chiến Hoàng-Sa

- Sơ-lược Hải-Sử & Thuỷ-Quân Nước ta.

- Chiến-hạm & Chiến-Đĩnh VNCH